Back to Top

Opleidings - & Kenniscentrum voor Bachbloesems en Bewustwording

 

PROFESSIONELE OPLEIDING TOT

BACHBLOESEMADVISEUR/ADVISEUSE VOOR DIEREN

 

Voor iedereen die zich diepgaand wil specialiseren in Bachbloesems voor dieren is deze opleiding aangewezen.

Zowel voor diegenen die Bachbloesems professioneel willen toepassen als voor al diegenen met een sterke interesse voor het gebruik van Bachbloesems bij hun eigen dieren, krijgen bij ons een professionele opleiding die garant staat voor kennis, vaardigheid en kwaliteit.


In verschillende modules gaan we dieper in op diverse aspecten van de Bachbloesems. Naast een theoretische vorming gaan we in het praktische deel de theorie in de praktijk toepassen aan de hand van realistische voorbeelden.

In het theoretische deel gaan we zien wie Dr. Bach eigenlijk was, hoe was zijn kijk naar mensen en zijn visie over gezondheid. Daarnaast verkrijgt u meer inzicht in de bloesems die we alle 38 van nabij gaan bespreken.

In volgende modules gaan we diepere inzichten en uitgebreide toepassingsmogelijkheden van de Bachbloesems bekijken.

Hierbij besteden we ook aandacht aan de verschillende lichaamstype en met welke bloesems deze overeen komen. Hierdoor gaat u een veel bredere en juistere kijk krijgen op de Bachbloesems.


Tijdens de opleiding leert u ook de relatie tussen de Bachbloesems en de 5-elementenleer.

Tevens zien we het verband tussen de Bachbloesems, de meridianen en chakra's.

Daarnaast komt het 'inzichtschema' aan bod. Wanneer u dit toepast krijgt u telkens een 100% match tussen de geselecteerde Bachbloesems en de karakterbloesems.

Dit is UNIEK voor onze opleiding en rechtstreeks voortspruitend uit de inzichten van Dr. Edward Bach.

Op deze manier werken met Bachbloesems geeft een veel grotere efficiëntie.

Nergens anders kan u dit unieke inzicht leren.


Ook uniek voor onze opleiding is het verband tussen de Bachnosode en de Bachbloesems.

Dr. Edward Bach heeft eerst de Bachnosode ontwikkeld en van hieruit is hij op zoek gegaan naar de bloesems.

De link tussen deze 2 is dan ook boeiend om te leren.


U leert natuurlijk ook hoe u de Bachbloesems dient toe te passen en welke dosering u moet gebruiken om effect te verkrijgen.

Daarnaast zien we hoe we Bachbloesems kunnen toepassen bij kinderen.

Tevens komen de nieuwste wetenschappelijke studies aan bod en nemen we uitgebreid de tijd om de vragen van cursisten te beantwoorden.

U leert niet alleen de verschillen tussen de bloesems onderling maar tevens leert u om 'achter de spiegel' te kijken.

Ook komt het werken als adviseur aan bod. Hoe kan ik luisteren? Welke vragen dien ik te stellen? Welke dosering dien ik toe te passen.

U maakt kennis met de energiewaarden van de bloesems en hoe u efficiënt energieblokkades kunt helpen oplossen.

Natuurlijk leert u grondig het verschil tussen de bloesems onderling.


Tijdens het praktijk gedeelte gaat u zelf de bloesems toepassen en gaan we al deze 'stagevoorbeelden' opvolgen, waardoor u een bredere kennis krijgt. Aangezien u tijdens deze lessen leert om op de juiste manier een verhaal te interpreteren.

Het praktijk gedeelte wordt door al de cursisten als zeer leerrijk beschouwd.


Eveneens leert u Bachbloesems op energiepunten toe te passen. Dr. Edward Bach paste reeds bloesems uitwendig toe. In de opleiding leert u welke bloesems bij welk punt hoort.


3 Studieboeken zijn bij de opleiding inbegrepen, waaronder het boek 'In de voetsporen van Dr. Edward Bach' is ook bij de opleiding inbegrepen.

Bachbloesemadviseur is inzicht krijgen in jezelf, beseffen wat het leven is en wie je echt bent. 'Ken uzelf' Deze woorden waren ook al het uitgangspunt van Socrates en zijn van eeuwige betekenis. Geen beter advies is ooit geven.

Het boek bevat inzichtschema's waardoor het werken met Bachbloesems veel eenvoudiger en doeltreffender gaat worden.

In het boek staan de 38 energiepunten, zodoende dat het gemakkelijk is om de punten te vinden. Zowel de energiepunten op het lichaam als de energiepunten op de handen staan klaar en duidelijk, met foto, in het boek uitgelegd.

Deze energiepunten zijn ook gemakkelijk bij dieren toe te passen. U dient enkel inzicht in de energiepunten te krijgen om de Bachbloesems ook op deze manier bij dieren toe te passen.


De ganse opleiding is voorzien van praktische toepassingen en oefeningen.

Er is steeds voldoende tijd voor vraagstelling.


Volgende onderwerpen komen aanbod in de opleiding:


Module 1:


1. Het leven van Dr. Edward Bach

2. De filosofie van Dr. Bach

3. Wat zijn Bachbloesems

4. Wetenschappelijke research

5. Bachbloesems en energiewaarden

6. De bloesems

7. Groep 1: voor diegenen die angst hebben

8. Groep 2: voor diegenen die onzeker zijn

9. Groep 3: onvoldoende belangstelling in het hier en nu

10. Groep 4: eenzaamheid

11. Groep 5: overgevoelig voor invloeden en ideeën

12. Groep 6: voor moedeloosheid en wanhoop

13. Groep 7: overbezorgdheid voor het welzijn van anderen

14. Eerste Hulp Remedie

15. Gebruik van de Bachbloesems

16. Mogelijke reacties

17. Enkele bijzondere combinaties

18. Tips


Module 2:


1. Bachbloesems en pijn

2. Bachbloesems en kinderen

3. Algemene kinderbeelden

4. De verschillende levensfasen

5. De bepaling van de juiste remedie

6. De verschillende toepassing-concepten

7. Dosering van de Bachbloesems

8. Bachbloesems voor vrouwen

9. Bachbloesems voor mannen

10. Bachbloesems en algemene toepassingen

11. De inzetmogelijkheden van Bachbloesems

12. Bachbloesems en kracht

13. Bachbloesems en affirmaties


Module 3:


1. Werken als adviseur/adviseuse

2. Inzicht in jezelf als Bachadviseur

3. Het gesprek

4. Vragen stellen

5. Vragenlijst

6. Werken met mensen

7. Klachtenbeelden en anatomie


Module 4:


1. Praktische toepassingen van Bachbloesems

2. Bachbloesems en chakra's

3. Bachbloesems en energieblokkades

4. Bachbloesems en de huid

5. Bachbloesems en de psyche

6. Onderscheid tussen de verschillende bloesems

7. Aandachtspunten

8. Bachbloesems en energiepunten

9. Bachbloesems en bodily-type (lichaamstype)

10. Praktische oefeningen


Module 5:


1. Praktische oefentijd met begeleiding

2. Zelf leren toepassen van de Bachbloesems

3. Waar moet u opletten

4. Bespreken van de praktijkgevallen

5. Uitwisselen van ervaringen

6. Begeleiding gedurende de hele opleiding


Module 6:


1. Specifieke toepassing van Bachbloesems met dieren

2. Gebruiksaanwijzing Bachbloesems bij dieren

3. Kiezen van de juiste bloesem

4. Aandachtspunten voor het gebruik van Bachbloesems bij dieren


We starten zowel in het voorjaar als in het najaar met een Opleiding.


De Voorjaarsopleiding start op 12 maart 2019 om 19:30.


Bij de Najaarsopleiding kan u kiezen uit een dag- of avondopleiding.

   De dagopleiding start op 10 september 2019 om 13 uur.

De avondopleiding start op 12 september 2019 om 19:30.

De cursus bestaat in totaal uit 108 lesuren.

Een uitgebreide cursusmap + 3 studieboeken, namelijk 'In de voetsporen van Dr. Edward Bach' en 'Liefde, Bachbloesems en Planeten' en 'Vrede van onderuit' + begeleiding gedurende de praktijk zijn in de totaal prijs inbegrepen.

De cursist kan ook, indien hij/zij dit wenst, gratis gebruik maken van 1 consult.


Om een door ons erkend getuigschrift 'Bachbloesemadviseur' te ontvangen dient de cursist zowel een schriftelijke als mondelinge test af te leggen (en te slagen!). Hij/zij dient eveneens een uitgebreid verslag in te dienen over ten minste 5 praktijkgevallen.

Indien de cursist niet slaagt in de test, mag hij deze naar wens herhalen.

Onze opleiding is van kwalitatief hoogstaande kwaliteit en volledige gericht op de praktijk.

De totale duurtijd van de cursus bedraagt 10 maanden.


Voordelen van onze opleiding:


* Professionele opleiding

* Gericht op de praktijk

* Begeleiding gedurende de ganse opleiding

* Exacte en adequate manier van werken met Bachbloesems

* Gunstige prijs

* Uitgebreid cursusboek + boek 'In de voetsporen van Dr. Edward Bach'

* Mogelijkheid tot inschrijving in erkend Register van Bachbloesemadviseurs

* Ideaal voor dierengedragstherapeuten


Download de Studiegids op:  https://www.bachbloesemsonline.be  


Indien u nog vragen heeft of meer informatie wenst kan u ons altijd contacteren op 013/ 55 41 57 of: info@bosrank.be.


VERDIEPINGSDAG VOOR ADVISEURS.


Ieder jaar staat er voor de adviseurs een Verdiepingsdag op het programma. Deze Verdiepingsdag is een ideale gelegenheid om met collega's ideeën en inzichten te delen.

Tijdens iedere Verdiepingsdag staat één thema centraal, dat we verder uitdiepen.